STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Give HK af 2021 (GHK) indkalder til stiftende generalforsamling onsdag den 9. juni kl. 19.30 i Ikærhallens cafeteria.

Give HK af 2021 (GHK) indkalder til stiftende generalforsamling onsdag den 9. juni kl. 19.30 i Ikærhallens cafeteria.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af vedtægter
 5. Behandling af forslag til overgangsår (1 år)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 7. Valg til faste udvalg
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til faste udvalg
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Orientering fra Erhvervsklubben
 12. EVT.

Adgang til generalforsamlingen har alle stemmeberettigede medlemmer i Give KFUM Håndbold og HK Give Fremad