Bredde og Elite

Elite bestyrelsen

Henrik Henriksen
Henrik Henriksen Formand
Anette Knudsen
Anette Knudsen Næstformand
Lise Andreasen
Lise Andreasen Sekretær
Anette Madsen Kasserer
Nadja Lykkegaard Pedersen Medlem

Bredde bestyrelsen

Bruno Jensen.. Formand
Tina Albrechtsen.
Tina Albrechtsen. Kasserer
Erik Sørensen. Næstformand
Stine Winther (1)
Stine Winther (1) Sekretær
Daniel Erngsen Menigt medlem